Od 2010 roku firma nasza uczestniczy w obsłudze budowy zbiorników – akumulatorów ciepła powstających na terenie elektrowni i elektrociepłowni.

W zakresie naszych pomiarów jest :

  1. Odbiór płaszczyznowości płaszcza górnego płyty fundamentu, wyznaczenie baz pod  montaż carg (elementów konstrukcji zbiornika).
  2. Montaż reperów oraz stała obserwacja osiadań płyty fundamentu w trakcie budowy oraz podczas obciążeń technologicznych.
  3. Pomiary kontrolne pionowości całego obiektu przy montażu kolejnych elementów carg, wyznaczenia odchyłek i korekt, przygotowanie natychmiastowych poprawek.
  4. Pomiar kontrolny osiadań i odkształceń w trakcie eksploatacji.