Początek istnienia naszej firmy rozpoczyna się od 1988 roku.
Założyciele firmy, przed rokiem 1988, zajmowali się obsługą geodezyjno-pomiarową przy realizacji dużych inwestycji energetycznych jak Elektrowania Dolna Odra, Elektrownia Rybnik - II etap, Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia Połaniec oraz Elektrownia Janschwalde w NRD i Elektrownia Prunerov II w Czechosłowacji jako pracownicy OPGK Katowice oraz Geoprojekt Warszawa.
W tych przedsiębiorstwach pracowali w Działach Badawczo-Rozwojowych, gdzie podejmowali najtrudniejsze zadania z zakresu obsługi inwestycji i wdrażania nowoczesnych sposobów pomiarowych. Ukoronowaniem tej pracy było uzyskanie patentu nr 197 256, na urządzenie do optycznego centrowania turbin oraz uzyskanie I-stopnia specjalizacji zawodowej inżynierów. Podstawowym naszym zainteresowaniem są problemy związane z pomiarami optycznymi turbin energetycznych od 10 MW poprzez turbiny dużej mocy  200MW, 500MW a obecnie 1000 MW. Zakres naszych doświadczeń praktycznych, przedstawione publikacje, uzyskane patenty, specjalizacja zawodowa - pozwoliły uzyskać status Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej nadanej przez Ministra Budownictwa. Przez okres ponad 30 lat współpracowaliśmy z wiodącymi producentami turbin jak Zamech, ABB, Alstom Power, LMZ - Sankt Petersburg, Westinghouse - Modelpol, General Electric, Skoda , GE , Siemens i inne. Pracowaliśmy dla większości Elektrowni i Elektrociepłowni w Polsce a także w Czechach, na Węgrzech, Estoni, Słowacji, Rumuni, Turcji , Grecji, Słoweni, Bośni i Hercegowinie, Rosji, Finlandii oraz Australii ,  w trakcie montażu, remontów lub modernizacji turbin lub pomiarów zwiazanych z posadowieniem obiektów ( fundamentów ) po urządzenia specjalne . W 2018 roku obchodzimy 30 lat działalności firmy jako spółka z o.o. Obecnie firma utworzyła 5 zespołów pomiarówych  . W zakresie swoich prac posiada doswiadczenie w pomiarach najwyższej prezycji turbin , naszyn papierniczych , ciągów technologicznych , pras itp, a od niedawna w zakresie swoich prac ma również pomiary diagnostyczne drgań .