1. Pomiar i analiza stanu dynamicznego maszyny 

Pomiary drgań wykonywane w stanach przejściowych typu rozruch/zatrzymanie oraz stanów ustalonych pod obciążeniem.

        W zależności od potrzeb wykonywane są pomiary:

  • drgań względnych wału maszyny poprzez zebranie sygnałów drganiowych ze zbuforowanych wyjść zamontowanych systemów pomiarowych drgań względnych

(Bently Nevada, Technicad, Shinkawa). Realizowane zadania pomiarowe: pomiar wartości całkowitych przemieszczenia drgań, pomiar amplitud oraz faz wektorów przemieszczenia drgań, pełne widma przemieszczenia drgań, orbity wału wraz z pozycją w łożysku, wykresy Bode  - analiza stanów przejściowych.

  • drgań bezwzględnych, mierzonych zgodnie z normą ISO 10816 za pomocą piezoelektrycznych czujników drgań (IEPE).

Realizowane zadania pomiarowe pomiar wartości całkowitych przemieszczenia, prędkości oraz przyśpieszenia drgań, widma sygnałów drganiowych, oscylogramy, analiza stanu łożysk za pomocą widma obwiedni, cepstrum, wykresy Bode  - analiza stanów przejściowych.

Pomiary drgań realizowane są przez certyfikowany personel (Vibration Analyst Category III Mobius Institiute)

2. ODS (Operational Deflection Shapes) – analiza odkształceń konstrukcji/maszyny w czasie pracy za pomocą wizualizacji ruchu punktów pomiarowych.

3. Badania modalne – Badania mające na celu wyznaczenie częstości własnych konstrukcji/maszyny poprzez wzbudzenie układu zewnętrzną siłą.

4. Wyważanie wirników w łożyskach – gdy analiza sygnałów drganiowych wykaże problem z niewywagą wirnika maszyny, jesteśmy w stanie doważyć wirnik jednopłaszczyznowo lub dwupłaszczyznowo w zależności od dynamiki układu.

5. Osiowanie wałów maszyn – gdy analiza sygnałów drganiowych wykaże problem z niewspółosiowością wałów maszyn, możemy poprawić współosiowość wałów maszyn poprzez korektę ustawienia jednej z maszyn zespołu.

6. Budowanie oraz implementacja programów Predictive Maintenance – budowanie długofalowych programów utrzymania ruchu opartego na wiedzy nt stanu maszyn. Poprzez cykliczne wykonywanie pomiarów drgań i gromadzenie wyników w bazie danych jesteśmy w stanie ocenić stan maszyny i zaplanować remont w odpowiednim czasie. Wdrożenie programu Predictive Maintennace pozwala na redukcje kosztów: niespodziewanych awarii, przerw w produkcji, kosztów magazynowania części zapasowych, zwiększa bezpieczeństwo oraz umożliwia lepsze planowanie przestojów i remontów maszyn.

7. Instalacja oraz konfiguracja systemów do ciągłych pomiarów drgań (ONLINE)  - dobór odpowiedniego sprzętu pomiarowego, konfiguracja zadań pomiarowych, budowa baz danych.

8. Sprzedaż oraz konsulting czujników drgań firmy CTC – jesteśmy przedstawicielem handlowym amerykańskiej firmy CTC (Connection Technology Center, Inc.), producenta czujników drgań oraz temperatury, kabli sygnałowych, oraz systemów pomiarowych.

9. Termografia – badanie mające na celu diagnostykę ilościową oraz jakościową strat energii w postaci promieniowania podczerwonego, pozwala na znalezienie nieprawidłowości w układach elektrycznych, nieprawidłowości w układach mechanicznych.

10. Analiza olejowa – badanie próbek oleju na zgodność ze specyfikacją oraz zawartość zanieczyszczeń powstających w eksploatacji.