1. Inne zagadnienia pomiarowe wymagające dużej precyzji wykonania.
  2. Pomiar kontrolny płaskości stołów traserskich.
  3. Pomiary skomplikowanych warunków geometrycznych maszyn.
  4. Pomiary geometrii maszyn pomocniczych w elektrowniach takich jak : wymienniki ciepła, sita kondensatora , odżużlacze.
  5. Pomiar inwentaryzacyjne i ustawianie elementów kotła energetycznego - palniki, skrzynki dyszowe, konstrukcja.
  6. Pomiary diagnostyczne i ustawianie wałów okrętowych na wszystkich rodzajach statków.