Dotyczy wszystkich możliwych turbozespołów:

  1. Wyznaczenie teoretycznej (zakładanej) linii wałów na turbozespole,
  2. Pomiary czopów łożysk, panwi łożysk w celu określenia istniejącej linii wirników turbozespołu z wnioskami i zaleceniami końcowymi,
  3. Pomiary punktów położonych na stojakach łożysk , korpusach i fundamentach w celu określenia zmian położenie linii wirników w relacji:
    a) stan zimny (postoju turbozespołu)
    b) stan gorący (pracy turbozespołu) z analizą,
  4. Pomiary zmian wysokości wirników (lub innych elementów) z pomiaru bezpośredniego(z wykorzystaniem możliwości pomiaru wysokości widocznych wirujących elementów maszyny bezkonieczności ingerencji bezpośredniej!)