1. Montaż nowej maszyny.
2. Kontrola ustawienia maszyny.
3. Remont maszyny i rektyfikacja ustawienia.
4. Ustawienie wałków po wymianie lub awarii.
5. Rektyfikacja maszyny celem podniesienia szybkości przebiegu taśmy.