Sprzęt wykorzystywany przez naszą firmę gwarantuje pomiary najwyższej precyzji.

Dokładności możliwe do osiągnięcia w warunkach montażu czy remontu bezpośrednio na obiekcie.

( dokładności opisane poniżej są wyznacznikiem  faktycznie otrzymywanych wartości , opis dokładności samego sprzętu pomiarowego jest o klasę wyższy    

  • pomiary osi podłużnych i poprzecznych montowanego turbozespołu – wykonywane klasycznym sprzętem geodezyjnym - dokładność wyznaczenia +/-0,2 mm,
  • pomiary osi (linii wałów) dowolnych elementów turbozespołu wykonywane aliniometrem Zeiss FF-01 - dokładność wyznaczenia +/- 0,02 mm.
  • pomiary wysokości niwelatorem precyzyjnym RENI – Zaiss , - dokładność wyznaczenia +/- 0,02 mm
  • pomiary osi (linii wałów) elementów turbozespołu laserem typu FIXTUR LASER - dokładność wyznaczenia +/- 0,02 mm 
  • pomiary autokolimacyjne (wyznaczenia przestrzennej osi) - dokładność wyznaczenia +/- 0,05 mm,
  • pomiary bezpośrednie wirujących (będących w ruchu) elementów bez ingerencji w dany element, - dokładność , wyznaczenia +/- 0,05 mm,
  • pomiary niwelacyjne w trakcie pracy turbozespołu (podczas drgań i zmian termicznych elementów), - dokładność , wyznaczenia +/- 0,05 mm,
  • pomiar pirometryczny (temperatur) wykonywany równolegle w trakcie wykonywania pomiarów na turbozespole,- dokładność wyznaczenia +/- 0,1 stopnia Celsjusza,
  • poprawki dotyczące temperatur, przyciągania grawitacyjnego (wpływ księżyca) oraz krzywizny ziemi wprowadzone są automatycznie do niwelatora w zależności od warunków i potrzeb prac.

Sprzęt: 
Do pomiarów klasycznych geodezji przemysłowej wykorzystujemy sprzęt ogólnie dostępny na rynku tj. tachimetry, teodolity i niwelatory. Do pomiarów specjalistycznych (takimi głównie zajmuje się firma AFS) używany jest sprzęt z produkcji jednostkowej, taki jak aliniometr z zestawem centrowników typu AFS, czy laser również z zestawem centrowników AFS II. Niwelator prezyzyjne typu RENI wykorzystywany przez nasza firmę (wraz z system pomiarowym) gwarantuje wartości z pomiaru o najwyższej precyzji. Dokładność fabryczna niwelatora wynosi 0,2 mm/km. Jest to niwelator specjalnie zbudowany do tego typu pomiarów, jego rozwiązania pomiarowe pozwalają na pomiar np. elementów wirujących bez przykładania łat niwelacyjnych. Lustra autokolimacyjne i pryzmaty łamiące wykorzystywane przez naszą firmę zapewniają również znakomite wyniki, co do dokładności pomiarów.

Cały sprzęt przechodzi raz do roku przegląd techniczny u autoryzowanego przedstawiciela wg wysokich norm Unii Europejskiej i posiada certyfikat.

Sposób pomiaru:
Sposób pomiaru, jego dokładność i wieloletnie doświadczenie pozwalają stwierdzić iż jesteśmy w stanie wykonać praktycznie każdy pomiar w dowolnej konfiguracji – np. ustawienie dowolnego fragmentu turbiny – maszyny, w odniesieniu do istniejącej reszty. Rozwiązania uzyskane przez wdrożenie centrowników typu AFS I i AFS II, pozwalają pomierzyć każdy dowolny element turbiny, wałka papierniczego czy element dowolnej maszyny.