1. Pomiary w trakcie remontu kapitalnego lub modernizacyjnego.
  2. Pomiary w trakcie remontu średniego.
  3. Pomiary w trakcie montażu na stacji prób.
  4. Pomiary wałów - porównanie z linią teoretyczną.
  5. Pomiary zmian linii wałów.
  6. Określenie kształtu linii wałów dla turbin, których linii teoretycznej nie posiadamy.
  7. Wyznaczanie osi dla nowej montowanej turbiny.
  8. Pomiary związane z ustawieniem nowej turbiny w elektrowni.
  9. Pomiary zmian wysokości stojaków turbiny w czasie pracy.