Największym wyzwaniem ostatnich lat była pełna obsługa montaży nowoczesnych bloków energetycznych na terenie Polski jak i zagranicą:

- blok 865 MW w El.Bełchatów II ( 2008-2009 rok ),
- blok 460 MW w El.Łagisza  ( 2007-2008 rok ),
- blok 460 MW ( parowo - gazowy ) w El.Thiva Grecja ( 2009 rok ),
- blok 32 MW  ZP Świecie ( 2006 rok ),
- blok 198 MW ( parowo -gazowy )  w El. Zielona Góra ( 2003 rok ),
- blok 95 MW ( parowo - gazowy ) w El. Rzeszów ( 2002 rok ).
- blok 60 MW EC Bielsko I ( 2014 rok )
- blok 60 MW EC Nowa ( 2015 rok )
- blok 460 MW ( parowo-gazowy ) w El Stalowa Wola ( 2014-2015 rok )
- blok 460 MW ( parowo-gazowy ) w El Włocławek – etap 2 ( 2015-2016 rok )

Elektrownia Połaniec

1. Montaż turbozespołów TG-3, TG-4, TG-5, TG-6, TG-7, TG-8  wszystkie o mocy 215 MW.
2. Od 1992 -1998 roku modernizacje kolejnych turbozespołów podnoszące sprawność i moc maszyn do 230 MW.
3. Remonty i ustawienia pomp PCH.
4. Remonty zmodernizowanych turbozespołów TG-1, TG-2, TG-3 i TG4.
5. Remonty modernizacyjne części WP i SP bloków od 2013 do 2015 roku ( 5 bloków )

Elektrownia Rybnik

1. Montaż turbozespołów TG-5, TG-6, TG-7 i  TG-8 wszystkie o mocy 215 MW (II etap budowy elektrowni).
2. Pomiary odkształceń turbin TG-1, TG-2, TG-4, TG-6, TG-7, TG-8.
3. Remonty  bieżące - kapitalne wszystkich bloków .
4. Udział w modernizacji WESTINGHOUSE - (od 1996 r do 2000 r.) Wszystkie bloki. Montaże optyczne turbozespołów
i prace na kondensatorze.

Elektrownia Jaworzno III

1. Montaż turbozespołów TG-3, TG-4 i TG-5 wszystkie o mocy 215 MW.
2. Pomiary odkształceń turbiny TG-2, TG-3, TG-4, TG-5 i TG-6.
3. Pomiary optyczne w latach 1994-95 turbozespołów TG-6, TG-1, TG-2.
4. Modernizacja ABB Zamech turbozespołów w latach 1995 - 1999.
5. Stała obsługa remontów kapitalnych.

Elektrownia Dolna Odra

1. Montaż turbozespołu TG-7 o mocy 215 MW.
2. Modernizacja ABB Zamech turbozespołu TG-1 i TG-2 w 1996 roku oraz TG- 3 w 1997.
3. Remonty turbin 2014-2015 rok

Elektrownia Bełchatów I i II

1. Montaż turbozespołu TG-1 i TG-2 o mocy 360 MW.
2. Remonty kapitalne i średnie bloków TG-1 do Tg-12 (ostatnio w 2008 r.)
3. Montaż nowego bloku o mocy 865 MW w 2009 roku.

Elektrownia Pątnów

1. Montaż przy wymianie turbozespołu TG-1 o mocy 215 MW.

Elektrownia Kraków S.A. ( Łęg ):

1. Montaż turbozespołów TG-3 i TG-4 o mocy 110 MW.
2. Bieżące remonty kapitalne turbozespołów TG-1, TG-2, TG-3 i TG-4.
3. Ustawienia palników kotłów K-1 do K-4 ( od 1994 roku - 2009 rok ).
4. Pomiary rzeczywistego usytuowania kolektorów ekranowych na kotłach K-2 i K-4.
5. Obsługa wymiany i ustawienie wentylatorów podmuchu i ciągu w 1994 roku.
6. Obsługa wymiany odżużlaczy TG-4, TG-3, TG-2, TG-1.
7. Pomiary diagnostyczne linii wałów turbozespołów TG-1, TG-2, TG-3 i TG-4 w 1995-20015 roku.
8. Pomiar wymienników bloku Tg-1-4.
9. Pomiar rurociągów pary po awarii w 2008 roku.
10. Pomiary diagnostyczne przekładni TG-1 do TG-4.

Elektrownia Poznań II

1.Montaż turbozespołu TG-1 o mocy 65 MW.

Elektrownia Turów

1. Remont kapitalny turbozespołu TG-5 o mocy 215 MW.
2. Modernizacja turbozespołu TG-9 o mocy 215 MW docelowo na 230 MW -1993.
3. Modernizacja turbozespołu TG-10 - 1994 rok.
4. Modernizacja turbozespołu TG-8 - 1995 rok.
5. Remont kapitalny TG-7 -1996 rok.
6. Montaż nowych turbozespołów  nr 1 w 1997, nr 2 w 1998 i nr 3 w 1999 r dla  ABB.
7. Bieżące remonty kapitalne.
8. Stałe pomiary diagnostyczne linii wałów , fundamentów , punktów referencyjnych turbozespołów TG-1 - TG-6.

Strony