Wychodząc naprzeciw skomplikowanym operacją przy wymianach całych elementów turbozespołu, a zwłaszcza coraz częściej przeprowadzanych operacji wymiany całego pakietu generatora – stojan, korpus i wirnik, w wyniku kilkuletnich prac wypracowaliśmy metodę obsługi pomiarowej w trakcie wymiany generatora.

W zakresie naszych pomiarów jest:

1. Inwentaryzacja przed demontażem:

 • pomiary inwentaryzacyjne w celu przygotowania konstrukcji nośnych ( wykonywane przed przygotowaniem
 • elementów konstrukcyjnych),
 • wyznaczenie istniejącej linii wałów,
 • wyznaczenie osi stojana wzgl. istniejącej ( i pozostającej ) linii wałów,
 • pomiar ( montaż reperów ) fundamentów i punktów turbozespołu przed rozpoczęciem operacji emontażu,

 

2. Prace przy wyznaczeniu przebiegu „drogi” przy wymianie elementów:

 • wyznaczenie osi
 • wyznaczenie wysokości

 

3. Prace przy ustawieniu konstrukcji i kontrola ostateczna (odbiór).

4. Pomiar w trakcie „wyjazdu” i „ wjazdu” elementów:

 • Pomiary wysokościowe,
 • Pomiary odchyleń od pionu konstrukcji,
 • Pomiary „ strzałki” ugięcia konstrukcji,

 

5. Ustawienie po montażu nowych elementów:

 • wyznaczenie  linii wałów,
 • wyznaczenie osi stojana wzgl. istniejącej linii wałów,
 • pomiar kontrolny fundamentów i punktów turbozespołu po operacji montażu,